دستگاه تصفیه آب آکوالایف بلاگ

مزایای گیج فشار تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف 0

مزایای گیج فشار تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف

مزایای گیج فشار تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف یکی از ابزارهای کمکی دستگاه تصفیه آب گیج فشار یا فشار سنج است که برای اندازه گیری فشار داخل دستگاه تصفیه آب استفاده می شود. این فشارسنج هیچ تاثیری در فرآیند...

نمایندگی فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف 0

نمایندگی فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف

نمایندگی فیلتر ممبران دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی آکوا لایف از مهمترین و اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آب فیلتر ممبران است. این فیلتر در دستگاه تصفیه آب خانگی کوچکتر از فیلتر تصفیه آب نیمه صنعتی است چون در دستگاه...

ترانس یا آداپتور دستگاه تصفیه آب آکوا لایف 0

ترانس یا آداپتور دستگاه تصفیه آب آکوا لایف

ترانس یا آداپتور دستگاه تصفیه آب آکوا لایف یکی از قطعات مهم دستگاه تصفیه آب آداپتور یا ترانس می باشد و اولین قطعه ای است که برق وارد آن می شود. وجود این قطعه بسیار ضروری و مهم است و...

نحوه عملکرد شیر برداشت آکوا لایف 0

نحوه عملکرد شیر برداشت آکوا لایف

نحوه عملکرد شیر برداشت آکوا لایف موضوعی که در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم در رابطه با یکی از قطعات جانبی دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد و در این مطلب درباره ی آن اطلاعاتی بدست می آوریم...

کار دستگاه شوری سنج آکوا لایف 0

کار دستگاه شوری سنج آکوا لایف

کار دستگاه شوری سنج آکوا لایف در این مطلب می خواهیم درباره ی یکی از دستگاه هایی که در صنعت تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد ، صحبت می کنیم . این دستگاه ، دستگاه شوری سنج است ....

فرآیند اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب آکوا لایف 0

فرآیند اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب آکوا لایف

فرآیند اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب آکوا لایف در این مطلب می خواهیم درباره ی یکی از فرآیندهای غشایی که اسمز معکوس نامیده می شود ، صحبت کنیم و درباره ی آن اطلاعاتی به دست آوریم. اسمز معکوس یکی از...

مشخصات دیگ بخار آکوا لایف 0

مشخصات دیگ بخار آکوا لایف

مشخصات دیگ بخار آکوا لایف موضوعی که در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم ، دیگ بخار است که در ادامه به ویژگی ها و کاربردهایی که این تجهیز دارد ، می پردازیم . دیگ بخار چیست ؟ دیگ...